ZNOVUOTEVŘENÍ DDM

04.05.2020

 Provoz bude spojen s řadou opatření, na kterých pracujeme na základě doporučení Vlády ČR. Účastníci kroužků či jejich zákonní zástupci dostanou od vedouích do konce týdne do svých e-mailů bližší informace. Začneme mapovat Váš zájem/nezájem i na základě bezpečnostních a hygienických opatření. 

Některé kroužky se otevřít nemohou (dopolední činnost pro nejmenší a některé sportovní kroužky).


Snažíme se otevřít co nejvíce zájmových útvarů - v běžném čase a nebo formou vícehodinového soustředění (tak, aby byla zajištěna co největší bezbečnost a prevence před nákazou Covid-19).

Do DDM nebude možný volný přístup, jednotlivé skupiny se nebudou potkávat a převážná část bude probíhat ve venkovních prostorách.

Těšíme se na Vás v novém kabátě (do konce týdne snad budeme mít novější fasádu :) ) a tak trochu v jiném režimu. 

Na první hodině kroužku je potřeba odevzdat podepsané čestné prohlášení, které naleznete zde: 
https://www.ddmhorice.cz/dokumenty
 
Pracovnice a pracovníci DDM