Novinky

29.04.2021 Přednost v přihlašování dětí na tábory

Vážení a milí příznivci našeho DDM :). Jako malé poděkování našim zdravotnicím a sociálním pracovnicím za jejich nadměrné pracovní nasazení v době koronavirové, bychom jim chtěli dát možnost přednostního přihlášení jejich dětí na námi organizované letní tábory. Děkujeme všem za pochopení a solidárnost :)

28.04.2021 I po 3.5. máme bohužel stále zavřeno

Vážení a milí, na základě dnešních informací z MŠMT zůstávají i po 3.5.2021, i když jsme v Královéhradeckém kraji, brány DDM pro zájmové útvary uzavřeny. Můžeme pokračovat v distanční výuce či prezenční formě 1:1 v angličtinách. Zatím do konce května. Přejeme všem pěkné jaro a přijďte alespoň na naše venkovní akce! Těšíme se na Vás :)

04.03.2021 Škola v době covidu aneb Jízda na horské dráze- přednáška

Vážení a milí rodiče, pedagogové, možná by vás mohla zaujmout, stejně jako nás, přednáška oblastní metodičky prevence a ředitele SEMIRAMIS, z. ú., na téma uzavření škol, návratu dětí do školních lavic. Hezký poslech :) Přednáška je ke stažení na: https://www.youtube.com/watch?v=y5dEpXZTE2A

10.02.2021 Dětský ochránce práv - možnost pomoci dětem a mládeži

Ombudsman = veřejný ochránce práv, může pomoci dětem, teenagerům a mladým dospělým, kteří se cítí ohroženi či s některými věcmi neví rady nebo se cítí diskriminováni. Ať se případ týká přímo tebe či tvého kamaráda, vyzkoušet můžeš i tuto pomoc. Případně lze spoustu rozporů řešit s bezplatnou Linkou pro rodinu a školu na tel. 116 000, kde vás vyslechnou a dobrou radu předají odborníci. Radí i rodičům, pedagogům.

29.01.2021 PLATBY NA II. POLOLETÍ NEVYBÍRÁME

Vážení účastníci zájmových útvarů. S ohledem na nejistou délku trvání školního roku 2020/2021 prosím ÚPLATU za kroužek na II. pololetí zatím NEplaťte. Budeme ji případně řešit ke konci školního roku dle skutečně plnohodnotně realizovaných kroužků. Děkujeme za pochopení. Jsme si vědomi toho, že se stýská nám, ale určitě i vám po setkávání se při volnočasových aktivitách v našich prostorách s vašimi novými či staronovými přáteli, kamarády.

Informace pro naše příznivce

04.05.2021

Vážení rodiče a účastníci zájmových útvarů (ZÚ),

moc jsme si přáli, abychom mohli ještě otevřít naše kroužky a potkávát se s Vámi, aby v DDM byl zase slyšet smích a vídali jsme radost na Vašich tvářích. Bohužel, na základě usnesení Vlády ČR č. 433 ze dne 3.5.2021 o mimořádném opatření pro oblast školství za současných podmínek pro rozvolňování ve školství a zejména ve střediscích volného času nejsme schopni splnit podmínky pro částečné otevření. Současně není možné zajistit adekvátní zájmové aktivity.

V uzavřených prostorách mohou být realizovány kroužky pouze pro 3 účastníky, venku
pro 20. Na základě “Informací k provozu základních uměleckých škol a středisek volného času od 4. května 2021”, musí být 15 m2 na účastníka uvnitř i venku. Toto vše pochopitelně s aktuálním negativním testem na Covid-19 či jinou přípustnou alternativou. Venku nás může ohrozit nepřízeň počasí, nerovnost terénu, ale především to, že by v ZÚ nemohly být používány pomůcky, nástroje, postupy, které by zajistily jeho plnou hodnotu (gymnastika, mažoretky aj.). Obáváme se, že jiné formy tréninků, náplně kroužku by snížily Vaše nadšení z něj.

Připravujeme další venkovní akce pro veřejnost a Vás, naše příznivce, pokračujeme
v oblíbené Keškované. Na květen připravujeme Žárovkiádu a tématické workshopy. Den dětí proběhne v úterý 1.6.2021. Nabízíme celou škálu příměstských a pobytových táborů, 2 vzdělávací kempy a soustředění. Sledujte náš FB a www.ddmhorice.cz.

Za zájmové útvary, které neprobíhaly distanční formou, bude vrácena poměrná část poplatku/ů.

Využívejte pěkného počasí, věnujte se zatím novým koníčkům. Děkujeme za pochopení
a doufejme, že se budeme moci vídat v příštím školním roce. Moc se na Vás těšíme!

Váš tým pracovníků DDM