Novinky

29.04.2021 Přednost v přihlašování dětí na tábory

Vážení a milí příznivci našeho DDM :). Jako malé poděkování našim zdravotnicím a sociálním pracovnicím za jejich nadměrné pracovní nasazení v době koronavirové, bychom jim chtěli dát možnost přednostního přihlášení jejich dětí na námi organizované letní tábory. Děkujeme všem za pochopení a solidárnost :)

28.04.2021 I po 3.5. máme bohužel stále zavřeno

Vážení a milí, na základě dnešních informací z MŠMT zůstávají i po 3.5.2021, i když jsme v Královéhradeckém kraji, brány DDM pro zájmové útvary uzavřeny. Můžeme pokračovat v distanční výuce či prezenční formě 1:1 v angličtinách. Zatím do konce května. Přejeme všem pěkné jaro a přijďte alespoň na naše venkovní akce! Těšíme se na Vás :)

04.03.2021 Škola v době covidu aneb Jízda na horské dráze- přednáška

Vážení a milí rodiče, pedagogové, možná by vás mohla zaujmout, stejně jako nás, přednáška oblastní metodičky prevence a ředitele SEMIRAMIS, z. ú., na téma uzavření škol, návratu dětí do školních lavic. Hezký poslech :) Přednáška je ke stažení na: https://www.youtube.com/watch?v=y5dEpXZTE2A

10.02.2021 Dětský ochránce práv - možnost pomoci dětem a mládeži

Ombudsman = veřejný ochránce práv, může pomoci dětem, teenagerům a mladým dospělým, kteří se cítí ohroženi či s některými věcmi neví rady nebo se cítí diskriminováni. Ať se případ týká přímo tebe či tvého kamaráda, vyzkoušet můžeš i tuto pomoc. Případně lze spoustu rozporů řešit s bezplatnou Linkou pro rodinu a školu na tel. 116 000, kde vás vyslechnou a dobrou radu předají odborníci. Radí i rodičům, pedagogům.

29.01.2021 PLATBY NA II. POLOLETÍ NEVYBÍRÁME

Vážení účastníci zájmových útvarů. S ohledem na nejistou délku trvání školního roku 2020/2021 prosím ÚPLATU za kroužek na II. pololetí zatím NEplaťte. Budeme ji případně řešit ke konci školního roku dle skutečně plnohodnotně realizovaných kroužků. Děkujeme za pochopení. Jsme si vědomi toho, že se stýská nám, ale určitě i vám po setkávání se při volnočasových aktivitách v našich prostorách s vašimi novými či staronovými přáteli, kamarády.

Ukliďme Hořicko

Přidej ruku k dílu a pomoz uklidit Hořice a přilehlé okolí.

JAK NA TO?

1. Přihlas se na našich stránkách
2. Po přihlášení obdržíš email společně se domluvíme na bezkontaktním předání pytlů na sběr odpadků. Místa předání: Hořice (zahrada DDM), Chvalina (u dětského hřiště).
3. Přečti si pravidla bezpečnosti pro dobrovolníky.
4. Vezmi si pracovní rukavice, pevnou obuv a jdi Hořic a jeho okolí. Pokud se budeš pohybovat blízko cesty nebo kolejí-vezmi si reflexní vestu!
5. Co s odpadem? Zkus ho vytřídit do pytlů- ty popiš nebo označ samolepkou - plast / směs / kov / papír. Pokud bude odpadu málo - dej ho do nejbližšího koše nebo do třídících kontejnerů. Pokud bude odpadu víc - snes ho z lesa k nejbližší asfaltové silnici a pošli nám souřadnice nebo popis místa, kde odpad najdeme. TS Hořic poté odpad uklidí.
Pokud najdeš nebezpečný odpad nebo uhynulé zvíře - nesahej na to! (viz. bezpečnostní pokyny pro dobrovolníky)
6. Máš chytré hodinky? Pošli nám záznam své trasy nebo popiš místo úklidu.
7. Své úlovky vyfoť a pošli nám je.
8. Na Den Země (22.4.) se stav na zahradě DDM - vezmi si poděkování, prohlédni si výstavu fotografií z akce a z výtvarné soutěže Plast ZE-MĚ.
9. Vezmi si u nás bezpečnostní prvek, reflexní pásku, odznak, ať jsi u silnice vidět. Akce probíhá za spolupráce i s BESIP.


KAM POSLAT FOTKY A ZÁZNAM TRASY?

Kontaktní osoba - Lenka Kosinová
Email - lekosman@gmail.com
Telefon a WhatsApp - 737783951
Facebook - Dům dětí a mládeže Hořice

Tato akce je bezkontaktní. Přidat se můžete kdykoliv v období od 27. 3. - 18. 4. 2021. V tomto termínu bude probíhat distribuce materiálu pro sběr. Pokud se chcete připojit dřív- můžete, ale se svou zásobou odpadkových pytlů. I malá procházka s odpadkovým pytlem z domácnosti pomůže! Sdílejte s námi vaše zážitky z úklidu. Posílejte tipy míst, které potřebují uklidit.

Společně to uklidíme!

Bezpečnostní pokyny pro dobrovolníky

NA JAKÉ ODPADY DÁVAT PŘI ÚKLIDU POZOR A JAK SE ZACHOVAT
● V případě nálezu nebezpečného odpadu – azbestu, nádob s nebezpečnými látkami,
uhynulých zvířat apod. s nimi nemanipulujte a odešlete hlášení o nálezu do systému
www.ZmapujTo.cz.
● V případě nálezu injekčních jehel nebo munice s nimi nemanipulujte, a neprodleně
o nálezu informujte Městskou policii nebo Policii ČR (156, 158).
● V případě nálezu tlakových nádob zajistěte, s nimi nemanipulujte, a neprodleně
informujte o nálezu Hasičský záchranný sbor (150).
● V případě nálezu cenných věcí (mobilní telefony, starožitnosti, apod.) má nálezce
povinnosti oznámit nález místně příslušnému městskému nebo obecnímu úřadu.

ZÁKLADNÍ PRAVIDLA PŘI ÚKLIDU
● Účast na akci je na vlastní nebezpečí, rodiče nebo zákonní zástupci nesou plnou
odpovědnost za bezpečnost svých dětí.
● Při úklidu používejte ochranné pomůcky, při manipulaci s rozměrným odpadem a
při používání jakýchkoliv nástrojů mějte na paměti svou vlastní bezpečnost a
především bezpečnost dobrovolníků ve svém okolí.
● Nevstupujte do žádných prostor, kde by hrozilo nebezpečí propadnutí, zavalení či
utonutí, nevstupujte do objektů určených k demolici apod.
● Při pohybu na silnici či v blízkosti železnice dbejte zvýšené opatrnosti a použijte
reflexní vestu, nebo reflexní prvky.
● Během akce dodržujte aktuální vládní opatření, omezení, usnesení a další platná
nařízení státních institucí (COVID 19). Používejte desinfekci, po akci si umyjte ruce.

DÁLE
● V případě odděleného sběru tříditelného odpadu (plast, kovy, suchý papír) jej
můžete také vložit do nejbližších nádob na tříděný odpad, které najdete v aplikaci
www.KAMsNIM.cz
● Nezapomeňte při úklidu fotit a zúčastněte se fotosoutěže, více informací na
www.UklidmeCesko.cz/fotosoutez

Kód 103006
Název Ukliďme Hořicko
Termín konání 27.03.2021 00:00 - 18.04.2021 18:00
Místo konání DDM Hořice
Hlavní vedoucí Lenka Kosinová
Věková skupina 0-90 let
Sraz účastníků průběžný
Vybavení na akci doporučujeme vlastní rukavice, pevnou obuv, refexní vestu
Dokumenty ke stažení

ORGANIZAČNÍ POKYNY-UKLIĎME ČESKO

Plakát - UKLIĎME HOŘICKO

UKLIDME ČESKO- Jak zatočit s odpady