Plastopůst 2020 (výtvarná soutěž)

"Život bez plastů"

Co se děje s jednorázovými plasty po použití? Opravdu je musíme tolik používat nebo to jde i jinak? 

Zamyslete se a zkuste vytvořit dílo, které se dotýká tohoto tématu. Myšlenka může být pozitivní i kritická. Můžete znázornit třeba to, kde se zrovna vy snažíte omezit plasty a nebo třeba to, kde Vám jednorázové plasty vadí...

Své výtvory můžete zasílat do 14.března 2020 na adresu: Soutěž, DDM Hořice, Žižkova 611, 50801 Hořice

Vyhlášení vítězů proběhne na konci března v hořickém kině (datum a čas bude upřesněn).

Můžete kreslit, malovat, animovat i prostorově tvořit.

Kresba/ malba: velikost max. A2
Animovaný film: délka: minimálně 30 sekund a maximálně 4 minuty (včetně titulků)
Prostorová tvorba: velikost max. 50 cm x 50 cm
 

Sotěžní kategorie:

I. Věková kategori - mateřské školy, 3 až 6 let
II. Věková kategorie - první stupeň základních škol (1 až 5 třída ), 6 až 11 let
III. Věková kategorie -  druhý stupeň základních škol (6 až  9 třída), 12 až 15 let
IV. Věková kategorie -  střední školyl 16 až 19 let


Velmi důležité je, aby každé dílo mělo čitelně uvedeno: jméno autora, věk autora, třídu kterou navštěvuje, adresu školy (včteně kontaktu na učitele -tel., email) a příslušnou soutěžní kategorii.

Kontaktní osoby (podrobnější informace):
Mgr. Lenka Kosinová
lekosman@gmail.com